Baş Boyun Kanserleri Derneği
Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu

Baş Boyun Kanserleri Derneği Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 06 Mayıs 2022 Cuma günü Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans salonunda saat 08:30 da yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, çoğunluk aranmaksızın 13 Mayıs Cuma günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecektir.

Gündem:

  1. Dernek ismine "Türk" isminin eklenmesi
  2. Ulusal düzeyde 3 (üç) adet dernek şubesi kurulması