Baş Boyun Kanserleri Derneği 1. Olağan Genel Kurulu 14 Mayıs 2015 saat 16.00-17.30 ‘da ‘Holiday Inn
Çukurambar’ Otel Çukurambar, Ankara adresinde yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı
takdirde ikinci toplantı 21 Mayıs 2015 tarihinde aynı yer ve saatte aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
Gündem:
1. Açılış, saygı duruşu
2. Divan kurulu seçimi
3. Tüzük değişikliği önerileri
4. Yönetim ve denetim kurulları üyelerinin seçimi
5. Dilek ve temenniler

Kategoriler: Genel Kurul